Logo
Snarvei til Mosetra - storhytta
Snarvei til Mosetra - veslehytta
Snarvei til Bergetjønnhytta
Copyright Moen Gård 2004
Cabin rental in Rondane

Hanne Sletten Lie og Frank Turmo driver gardsbruket Moen på Selsverket i Gudbrandsdalen. Moen er svært gammel, og til garden hører rundt tretti gamle bygninger – de fleste lafta – med skifer- eller torvtak.

Til et gardsbruk hører en seter. Mosetra ligger på Mysusetra, og var den første setra her. Seterkomplekset består i dag av to nye, moderne hytter, en lafta hytte, et lafta fjøs, en stor lafta låve, en lafta stall og et lafta uthus. Her er altså en blanding av gammelt og nytt, profesjonelt og estetisk utført. I tillegg til seterkomplekset hører andre hytter til Moen gård. En av disse er Bergetjønnhytta, vakkert plassert ved Bergetjønn, også på Mysuseter.

De to nye seterhyttene og Bergetjønnhytta leies ut, over kortere og lengre perioder. Du kan lese mer om de tre hyttene på disse sidene. Her kan du også henvende deg til Hanne Sletten Lie og Frank Turmo for spørsmål og leie.